Các startups vẫn tiếp tục thu hút nhiều vốn đầu tư

Các nhà đầu tư đã rót thêm vốn vào các công ty khởi nghiệp công nghệ Việt Nam trong bối cảnh sự gia tăng mạnh mẽ của các công nghệ mới như AI và Big Data.

[…] Việt Nam là quốc gia có tiềm năng cao về khởi nghiệp, đặc biệt là các công ty khởi nghiệp công nghệ. Trong năm 2017, vốn đầu tư được bơm vào 92 startup ở Việt Nam đạt 291 triệu USD, tăng 42% so với năm 2016 (205 triệu USD). Con số này là 137 triệu đô la trong năm 2015.

Đọc tiếp …

Mai Thanh