Dự án do Canada tài trợ nhằm nâng quyền kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Ngày 21/9 tại Lai Châu đã diễn ra cuộc họp đánh giá triển khai dự án “Nâng quyền kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam – AWEEV” do Canada tài trợ. Dự án có tổng kinh phí gần 4,6 triệu CAD (3,4 triệu USD) dự kiến sẽ hỗ trợ hơn 2.600 phụ nữ và nam giới dân tộc thiểu số tại 6 xã ở huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang) và 3 xã ở huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu) trong thời gian 4 năm.

Đọc tiếp…