Cần Thơ sẽ tổ chức Diễn đàn Mekong Connect 2022

Diễn đàn Mekong Connect 2022 nhằm tìm ra các giải pháp cho việc phát triển kinh tế và liên kết, tích hợp các nguồn lực cho phát triển bền vững vùng ĐBSCL sẽ diễn ra tại TP Cần Thơ trong hai ngày 23 và 24/11. 

Năm nay, diễn đàn sẽ tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng liên kết – hội nhập; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; viện trường và nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế biên mậu, kinh tế tuần hoàn, phát triển vùng nguyên liệu bền vững, chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Đọc tiếp…