Mua nước từ Trung Quốc, khuyến nghị từ chuyên gia Mỹ cho các nước hạ lưu sông Mekong

Các chuyên gia Mỹ đang khuyến nghị các nước ở hạ lưu sông Mekong thoả thuận chi trả tiền cho Trung Quốc để nước này xả lũ trong thời kỳ khủng hoảng.

Ông Brian Eyler, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á và Trưởng dự án Giám sát Đập Mekong, Trung tâm Stimson giải thích rằng các nước hạ nguồn có thể sử dụng bảo hiểm làm đại diện để đánh giá chi phí kinh tế mà Trung Quốc phải gánh chịu khi xả lũ từ các đập thuỷ điện.

Đọc tiếp…

Viet Anh