Xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững để giảm mất rừng

Việt Nam đang thúc đẩy thương mại và sản xuất nông nghiệp bền vững để giảm thiểu nạn phá rừng, đó là một sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị toàn cầu lần thứ tư về Chương trình Hệ thống lương thực bền vững của Mạng lưới hành tinh diễn ra tại Hà Nội hôm 25/4.

Để phát triển bền vững mà không gây mất rừng, EU thông qua UNDP đã phối hợp với Bộ NN & PTNT cùng hai tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng triển khai dự án quản lý cảnh quan bền vững toàn diện theo hướng tiếp cận phát triển bền vững không gây mất rừng tại địa phương (iLandscape).

Đọc tiếp…