Tại Đà Nẵng: Thảo luận về xây dựng tầm nhìn ASEAN sau năm 2025

Hội nghị đặc biệt của các quan chức cấp cao ASEAN (SOM) đã diễn ra tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 4/3 để thảo luận về định hướng xây dựng Tầm nhìn ASEAN sau năm 2025.

Định hướng xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025 sẽ gắn liền với tiến trình rà soát giữa kỳ về việc triển khai các kế hoạch tổng thể để hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, và tiếp nối thúc đẩy các nỗ lực trong nhiệm kỳ Chủ tịch của Thái Lan trong năm 2019 và kết quả nghiên cứu của Viện nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) về Tầm nhìn ASEAN 2040.

Đọc tiếp…