Bộ đội biên phòng giúp đồng bào dân tộc thiểu số cải thiện cuộc sống

Cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã thay đổi nhờ có sự hỗ trợ của những người lính trong 10 năm qua.

Việc mang lúa nước về với người dân tộc Rục là một “cuộc cách mạng” giúp người dân tiếp cận các phương pháp sản xuất mới để cải thiện cuộc sống. Giờ đây, đồng bào có thể tự lo lương thực và không còn phụ thuộc vào gạo hỗ trợ hàng tháng từ Chính phủ.

Đọc tiếp…