Tăng cường cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến gỗ

Cùng với sự tăng trưởng ấn tượng về xuất khẩu gỗ và lâm sản trong thời gian gần đây, các hoạt động trồng rừng đã phát triển một cách hiệu quả. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho ngành chế biến gỗ, các doanh nghiệp và địa phương cần tập trung vào trồng rừng, nâng cao hơn nữa chất lượng cây trồng và đảm bảo chứng nhận xuất xứ theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp…