Bình Phước áp dụng chính sách chi trả dịch vụ môi trường để bảo vệ rừng

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của tỉnh Bình Phước đã góp phần bảo vệ và phát triển rừng, cải thiện sinh kế cho các hộ dân bảo vệ rừng.

Theo chính sách này, các hộ gia đình, chủ rừng và doanh nghiệp tham gia bảo vệ rừng được trả một khoản phí hàng năm tính trên mỗi héc-ta rừng mà họ bảo vệ. Các hộ bảo vệ rừng còn có thêm thu nhập từ khai thác các sản phẩm như mật ong, nấm và các tài nguyên rừng khác.

Đọc tiếp…