Big C cam kết giải quyết vấn đề mua hàng

Big C Việt Nam đã tạm dừng nhập hàng may mặc sản xuất nội địa, tuy nhiên chuỗi siêu thị này cho biết đây chỉ là biện pháp tạm thời và khẳng định sẽ không dừng hoạt động kinh doanh của ngành hàng may mặc tại Việt Nam. Tại cuộc họp với các nhà cung cấp vào thứ Tư, công ty đã cam kết phối hợp để đưa ra giải pháp trong vòng hai tuần.

Đọc tiếp…