WB: Cần có hệ thống trợ giúp xã hội tốt hơn để hỗ trợ đối tượng dễ bị tổn thương trước khủng hoảng

Theo báo cáo mới đây của Ngân hàng Thế giới, bên cạnh những tiến bộ đạt được trong việc giải quyết các thách thức cho các nhóm dễ bị tổn thương, hệ thống trợ giúp xã hội của Việt Nam phải đối mặt với một số thách thức đã ảnh hưởng đến khả năng hỗ trợ các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương do đại dịch COVID-19.

Báo cáo “Tác động phân phối của chính sách tài khóa để ứng phó với COVID-19 đến các hộ gia đình, đặ biệt là ở thành phố Đà Nẵng” đã được Ngân hàng thế giới công bố vào tuần trước. Báo cáo đánh giá hệ thống trợ giúp xã hội của Việt Nam và những vấn đề về phân phối và tính hiệu quả của các chính sách tài khoá nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Đọc tiếp…