Thủ tướng yêu cầu quy hoạch hạ tầng tốt hơn

Mặc dù có những cải thiện về cơ sở hạ tầng của đất nước trong những năm gần đây, đặc biệt là về giao thông, nhưng việc lập kế hoạch chất lượng tốt hơn cho phù hợp với nhu cầu kinh tế vẫn còn yếu.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS