Bộ trưởng: cần nâng cao nhận thức về việc phụ nữ tham gia chính trị

Tại một hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 17/10, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã ghi nhận một thay đổi rất quan trọng đó là thay đổi nhận thức của người đàn ông đối với phụ nữ và trẻ em gái. Sự thay đổi này đã hiện hữu trong từng gia đình.

Bộ trưởng cho biết cần phải thúc đẩy hơn nữa nhận thức cộng đồng về việc trao quyền cho phụ nữ, đặc biệt là  việc phụ nữ tham gia chính trị, mặc dù tỷ lệ phụ nữ trong quốc hội Việt Nam hiện đang cao hơn mức trung bình toàn cầu.

Đọc tiếp…