Ra mắt Nghiên cứu cơ sở về trách nhiệm doanh nghiệp và quyền con người

Ngày 28/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES Việt Nam), Trung tâm phát triển và hội nhập (CDI) phối hợp tổ chức ra mắt Nghiên cứu cơ sở “Thực thi các nguyên tắc hướng dẫn của Liên hợp quốc về kinh doanh và quyền con người (UNGP) trong chuỗi cung ứng các ngành may mặc, giày dép và điện tử Việt Nam.”

Ông Sean O’Connell, đại diện UNGP Việt Nam cho biết, nghiên cứu nhằm đánh giá việc thực thi các nguyên tắc UNGP tại Việt Nam, đặc biệt là trách nhiệm của các doanh nghiệp trong ngành may mặc, giày dép và điện tử liên quan đến quyền lợi người lao động.

Đọc tiếp…