Các ngân hàng sẽ hoàn thành liên kết với Cổng Dịch vụ công vào giữa tháng 9

Việt Nam sẽ hoàn thành việc liên kết 46 ngân hàng thương mại hiện đang hoạt động trong nước với Cổng dịch vụ công quốc gia vào ngày 15/9, theo Văn phòng Chính phủ.

Đến nay, dịch vụ thanh toán của 38 ngân hàng đã được tích hợp vào Hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công đang hoạt động tại 45 tỉnh, thành phố và 7 bộ, ngành và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN.

Đọc tiếp…