Các dự án được tài trợ mang lại sự phát triển bền vững cho người dân địa phương

Khoảng 325 hộ gia đình ở các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam đã được hưởng lợi từ việc hợp tác giữa doanh nghiệp và cộng đồng về canh tác song mây bền vững đồng thời bảo vệ song mây nguyên sinh khỏi nguy cơ khai thác ồ ạt.

WWF Việt Nam cho biết, Quỹ Phục hồi Vùng Cảnh quan (LRF) là sự hợp tác giữa WWF và tổ chức South Pole, do WWF Việt Nam thực hiện tại khu vực miền Trung Việt Nam, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nông nghiệp và lâm nghiệp có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua phương pháp tiếp cận cảnh quan bền vững. LRF là hình thức đối tác công tư với mục tiêu huy động 100 triệu USD đến năm 2026 cho các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu, hỗ trợ chuỗi cung ứng nông nghiệp và lâm nghiệp bền vững và cải thiện khả năng thích ứng của các hộ nông dân sản xuất nhỏ ở các nước đang phát triển.

Đọc tiếp…