Quyền tự chủ là yếu tố quan trọng trong việc trao quyền cho phụ nữ nhằm đạt được bình đẳng giới

Quyền tự chủ và tự quyết là điều quan trọng để phụ nữ được trao quyền và giúp họ tiến tới bình đẳng giới, theo một báo cáo do Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) công bố ngày 22/4. Lần đầu tiên, một báo cáo của Liên hợp quốc tập trung vào chủ đề quyền tự chủ thân thể: có khả năng và quyền để tự đưa ra lựa chọn mà không phải sợ hãi bị bạo lực hay để một ai đó khác quyết định thay.

Thông qua báo cáo đột phá này, UNFPA đo lường khả năng của phụ nữ trong việc đưa ra quyết định về thân thể của bản thân, cũng như phạm vi hỗ trợ hoặc can thiệp của hệ thống luật pháp quốc gia tới quyền đưa ra các quyết định đối với phụ nữ. Số liệu cho thấy có một mối liên hệ chặt chẽ giữa khả năng đưa ra quyết định và trình độ học vấn.

Đọc tiếp…

Trung Hung