Australia hỗ trợ tăng cường năng lực kinh tế cho phụ nữ Việt Nam

Chính phủ Úc sẽ hỗ trợ $ 33,7 triệu thông qua chương trình Aus4Equality mới để hỗ trợ tăng cường năng lực kinh tế cho phụ nữ tại hai tỉnh Sơn La và Lào Cai. Chương trình Aus4Equality sẽ hỗ trợ phụ nữ địa phương tham gia tốt hơn vào các hoạt động nông nghiệp và du lịch cũng như tăng cường tiếng nói của phụ nữ trong việc đưa ra quyết định, thúc đẩy hợp tác với khu vực tư nhân và hỗ trợ các chính sách và dịch vụ của chính phủ.

Đọc tiếp …

Thanh Thu