Hội nghị Châu Á – Thái Bình Dương về giáo dục đại học

Ngày 7/5, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Phiên họp toàn thể lần thứ 13 Hội nghị hiệu trưởng các trường thành viên Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) tại châu Á – Thái Bình Dương (CONFRASIE).

Các đại biểu tới từ 88 trường đại học, các tổ chức giáo dục và nghiên cứu thuộc 11 quốc gia đã tập trung thảo luận về chủ đề thách thức  và trách nhiệm xã hội của các trường đại học,  bao gồm chất lượng chương trình đào tạo và nghiên cứu, cơ hội tìm việc làm của sinh viên tốt nghiệp, thực hành khởi nghiệp và quản trị đại học.

Đọc tiếp…