Hội nghị mạng lưới thành phố thông minh ASEAN lần thứ ba

Hôm nay (17/07), Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã chủ trì hội nghị Mạng lưới thành phố thông minh ASEAN (ASCN) lần thứ ba theo hình thức trực tuyến.

Với chủ đề “Đô thị thông minh-hướng tới cộng đồng, bản sắc và phát triển bền vững vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”, các hoạt động của ANSC trong năm 2020 nhằm thúc đẩy sự tham gia và hợp tác tích cực của các quốc gia thành viên ASEAN, thúc đẩy các chương trình nghị sự với các quốc gia đối tác của ASEAN, thúc đẩy sự tham gia của khối tư nhân, và duy trì và phát triển đối thoại ASCN.

Đọc tiếp…