Diễn đàn Khu vực ASEAN kêu gọi tăng cường phối hợp chính sách và hành động ứng phó với dịch COVID-19

Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) cần phát huy hơn nữa vai trò và những đóng góp của diễn đàn, đặc biệt trong việc duy trì đối thoại và hợp tác, tăng cường sự tin cậy-hiểu biết lẫn nhau, phối hợp các chính sách và hành động để ứng phó một cách chủ động và hiệu quả với các thách thức phát sinh, trong đó có COVID-19.

ARF đã tổ chức 12 sự kiện về các chủ đề chính như áp dụng Công ước Luật biển (UNCLOS) 1982 và các văn bản pháp lý quốc tế và nâng cao năng lực cảnh báo sớm các thảm họa và an ninh mạng.

Đọc tiếp…