Các bộ trưởng trong khối ASEAN thống nhất về những hành động ưu tiên nhằm đảm bảo môi trường bền vững

Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 15 của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về môi trường (AMME 15) và các phiên họp liên quan đã bế mạc với việc ra thông cáo chung tại Siêm Riệp, Campuchia vào ngày 9/10. 

Trong thông cáo, các bộ trưởng ghi nhận những thành tựu và tiến bộ trong hợp tác và bảo vệ môi trường khu vực đối với một loạt các vấn đề, đặc biệt là các hành động ưu tiên và sáng kiến đã thực hiện trong việc đảm bảo bền vững môi trường, thúc đẩy hơn nữa hợp tác môi trường trong khu vực. Hội nghị công nhận những vấn đề cốt lõi và mới nổi như biến đổi khí hậu và ô nhiễm rác thải biển vẫn là một thách thức lớn đòi hỏi hợp tác hành động tập thể trong khu vực.

Đọc tiếp…