Lãnh đạo ASEAN thông qua tuyên bố về tăng cường hành động sớm trong quản lý thiên tai

Các nước thành viên ASEAN đã thông qua Tuyên bố Hạ Long về tăng cường hành động sớm trong quản lý thiên tai trong khu vực ASEAN tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Quản lý thiên tai lần thứ 11 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (ngày 12/10).

Tuyên bố Hạ Long nhấn mạnh cam kết của các Bộ trưởng ASEAN về tăng cường thực hiện hành động sớm trong quản lý thiên tai trong ASEAN, đặc biệt tập trung vào ba trụ cột chính: Thông tin rủi ro, dự báo và hệ thống cảnh báo sớm, Lập kế hoạch, vận hành và thực hiện và Thúc đẩy nguồn tài chính được bố trí sẵn.

Đọc tiếp…