Sáng kiến Xanh ASEAN: Trồng 10 triệu cây bản địa trong 10 năm tới

Nhân kỷ niệm 54 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN ngày 8/8/1967), Trung tâm Đa dạng Sinh học ASEAN (ACB) phối hợp với Ban Thư ký ASEAN đã khởi động Sáng kiến Xanh ASEAN (AGI) nhằm tăng cường các nỗ lực phục hồi và trồng ít nhất 10 triệu cây bản địa trong 10 năm tới.

Chiếm 60% diện tích đất than bùn nhiệt đới của thế giới, 42% rừng ngập mặn và 15% rừng nhiệt đới, ASEAN đóng vai trò quan trọng trong lời kêu gọi toàn cầu về phục hồi hệ sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học. Mặc dù được biết đến với sự đa dạng sinh học phong phú, song ASEAN cũng dễ bị tổn thương bởi các rủi ro liên quan đến khí hậu và các hoạt động của con người.

Đọc tiếp…

Hữu Chiến