Khởi động dự án quản lý sông tổng hợp khu vực ASEAN

Một dự án khu vực kéo dài 5 năm về Dự án giảm thiểu ô nhiễm và bảo tồn môi trường dòng chảy tại các khu vực biển Đông Á thông qua việc quản lý tổng hợp lưu vực sông (IRBM) đã được khởi động tại Manila, Philippines vào ngày 16/2.

Với sự hỗ trợ từ Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), dự án sẽ thiết lập các cơ chế IRBM ở các lưu vực sông chính của 6 nước thành viên ASEAN – Campuchia, Indonesia, CHDCND Lào, Malaysia, Philippines và Việt Nam.

Đọc tiếp…

Thuy Dung