Hiệp định thương mại tự do ASEAN sẽ tạo áp lực đối với Việt Nam

Theo Hiệp định Thương mại Hàng hóa, Việt Nam sẽ phải cắt 669 dòng thuế xuống 0% vào tháng 1 năm 2018.

Đọc tiếp …

Phóng viên VOV