Khai mạc Diễn đàn ASEAN về phát triển tiểu vùng

ASEAN nên ưu tiên tăng cường kết nối, phát triển bền vững và bao trùm, cũng như nâng cao vai trò của ASEAN trong hợp tác tiểu vùng, trong đó có hợp tác Mekong, Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh cho biết.

Bộ trưởng đưa ra khuyến nghị trong bài phát biểu khai mạc Diễn đàn ASEAN về phát triển tiểu vùng: Gắn kết hợp tác Mekong với các mục tiêu của ASEAN, được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại Hà Nội vào ngày 14/7.

Đọc tiếp…