Diễn đàn ASEAN thảo luận về văn hóa chất lượng trong các tổ chức giáo dục đại học

Hơn 250 đại biểu đến từ hơn 150 tổ chức giáo dục đại học của 15 quốc gia trong khu vực và trên thế giới đã thảo luận về văn hóa chất lượng trong các tổ chức giáo dục đại học tại Diễn đàn Đảm bảo chất lượng ASEAN 2019 (ASEAN-QA) đã khai mạc vào ngày 7 tháng 11.

Sự kiện này với chủ đề “Kết nối để xây dựng và duy trì văn hóa chất lượng trong các cơ sở giáo dục đại học” do trường Đại học Ngoại thương (FTU) tổ chức.

Trong 4 ngày diễn ra sự kiện, các đại biểu sẽ tập trung trao đổi và thảo luận về các chủ đề như kết nối và duy trì văn hóa chất lượng trong các tổ chức giáo dục đại học; vai trò của mạng lưới QA trong bối cảnh giáo dục đại học ở ASEAN đang có nhiều thay đổi; số hoá giáo dục đại học và hậu quả của nó với đảm bảo chất lượng.

Đọc tiếp…