Vắc-xin Covid-19 nội có còn khả thi?

Trong số các vắc-xin do các công ty Việt Nam phát triển, NanoCovax được coi là vắc-xin có thể ‘tiến xa’, dù vẫn chưa xác định được vạch đích.

Tháng 12/2021 đáng lẽ là thời điểm vắc xin Covivac bước vào giai đoạn 3 của quá trình thử nghiệm lâm sàng. Tuy nhiên, một thành viên của nhóm nghiên cứu thuộc IVAC (Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế) cho biết kế hoạch này đã bị tạm dừng do không có đủ số người chưa được tiêm chủng hoặc người chưa nhiễm bệnh để thử nghiệm.

Quá trình nghiên cứu phát triển vắc-xin NanoCovax bắt đầu vào tháng 5 năm 2020 ngay sau khi đại dịch bùng phát.

Đọc tiếp…

Phu Sy