Tăng thu nhập cho nông dân, áp dụng công nghệ vẫn chưa đủ

Giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế nhưng ngành nông nghiệp Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế: năng suất thấp, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chất lượng nguồn nhân lực yếu, đời sống của phần đông nông dân vẫn ở mức nghèo. Áp dụng khoa học kỹ thuật vào phương pháp sản xuất vẫn chưa đủ để giúp người nông dân sống được với đồng ruộng của mình. …

Đọc tiếp …

Bảo Uyên