Hội thảo APEC thúc đẩy các kỹ năng làm việc sáng tạo trong thời đại kỹ thuật số

Ngày 18/7/2019, Hội thảo APEC về “Đào tạo kỹ năng đổi mới sáng tạo vì tương lai việc làm bao trùm trong kỷ nguyên số” đã khai mạc tại thành phố Hà Nội. quy tụ hơn 100 diễn giả và đại biểu trong nước và quốc tế, bao gồm cả những người từ các nền kinh tế thành viên hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Đây là sáng kiến do Việt Nam đề xuất nhằm tiếp tục triển khai các kết quả quan trọng của Năm APEC 2017 về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số và thúc đẩy kinh tế số. 

Trong hai ngày 18-19/7/2019, Hội thảo sẽ tập trung trao đổi và đề xuất các khuyến nghị cụ thể để trình lên các Quan chức cao cấp tại Hội nghị APEC sắp tới diễn ra vào 29 – 30/8/2019 tại Chile.

Đọc tiếp…