Các nước APEC tăng đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Việt Nam cùng với các nước APEC khác và các tổ chức quốc tế đặc biệt quan tâm đến phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững. Hiện nay, các nền kinh tế APEC đang mở rộng thị trường và tăng cường hỗ trợ tài chính nhằm thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp và giảm nghèo bền vững.

Đọc tiếp

VOV 5