APEC 2017: Hỗ trợ người lao động thích ứng với thời kỳ kinh tế số

Thuận lợi hóa thương mại điện tử xuyên biên giới, trang bị các kỹ năng mới cho người lao động thích nghi, thích ứng với việc làm trong thời kỳ kinh tế số và mở ra tiềm năng phát triển cho khu vực thông qua việc tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao, hợp tác giáo dục… là những nội dung quan trọng được nhiều đại biểu quốc tế quan tâm thảo luận, trao đổi tại Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2017 diễn ra từ ngày 8-10/11 tại Đà Nẵng.

Đọc tiếp

Hạnh Dung