Nỗ lực kiểm soát tham nhũng tại Việt Nam được ghi nhận

Nỗ lực của Việt Nam trong việc chống tham nhũng đã và đang được cộng đồng quốc tế ghi nhận và ủng hộ.

Theo báo cáo PAPI 2019, trong khi nỗ lực chống tham nhũng nằm ở thay đổi nhận thức, báo cáo đã ghi nhận tham nhũng vặt tiếp tục giảm đáng kể, theo cảm nhận và trải nghiệm của người dân tại các bệnh viện công cấp huyện và khi xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong khi kiểm soát chỉ số tham nhũng đã được cải thiện, vẫn còn một số lượng đáng kể người dân (từ 20 đến 45%) người dân tiếp tục nhận thấy tham nhũng còn phổ biến trong một số dịch vụ công. Điều này cho thấy cần tăng cường nỗ lực kiểm soát tham nhũng trong những năm tới.

Đọc tiếp…

Nguyen Dat