Lần đầu tiên công bố Báo cáo thường niên về FDI Việt Nam

Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE) vừa công bố lần đầu tiên Báo cáo thường niên về FDI năm 2021 nhằm đánh giá toàn diện kết quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và phân tích môi trường đầu tư của Việt Nam.

Báo cáo thường niên mang đến một cái nhìn tổng thể về xu hướng FDI toàn cầu và ASEAN.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội, cho biết báo cáo cũng đưa ra những kiến nghị và tham khảo ý kiến các chuyên gia kinh tế, nhà đầu tư, chủ sở hữu các doanh nghiệp FDI. Đây là những thông tin hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách.

Đọc tiếp…