Chuẩn bị cho “sân chơi” thuế tối thiểu toàn cầu

Từ ngày 1/1/2024, chính sách thuế tối thiểu toàn cầu 15% có hiệu lực.

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu (gọi tắt là “thuế tối thiểu toàn cầu”) là một trong hai trụ cột chính của Chương trình chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận (BEPS) do Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) khởi xướng và đã được hơn 140 quốc gia đồng thuận.

Các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần nhanh chân ứng phó đối với những tác động tiêu cực của thuế tối thiểu toàn cầu, tìm cách giữ “đại bàng” FDI và ban hành các chính sách theo hướng hài hoà lợi ích các bên…

Đọc tiếp…

Ánh Tuyết