Đến năm 2025, tất cả các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông sẽ có tư vấn nghề nghiệp

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến năm 2025, tất cả các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trong nước sẽ cung cấp tư vấn nghề nghiệp chuyên nghiệp cho học sinh phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp địa phương. Các trường cũng sẽ có các giáo viên được đào tạo tư vấn nghề nghiệp.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS