Xem xét các lựa chọn cho chuyển đổi năng lượng vì khí hậu

Việt Nam hiện đang phải đối mặt với áp lực lớn trong việc thực hiện chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh hơn, khi Chính phủ được khuyến nghị đặt ưu tiên cao vào việc hạn chế phát triển nhiệt điện than và tăng cường phát triển năng lượng tái tạo. Gia tăng sản lượng cho điện tái tạo vốn đang phát triển nhanh sẽ đòi hỏi tăng tốc đầu tư vào mạng lưới điện. Mặc dù Việt Nam đã rất thành công trong việc mở rộng quy mô phát triển năng lượng tái tạo tư nhân nhưng cũng đã có những cắt giảm đáng kể về năng lượng tái tạo.

Đọc tiếp…

Nguyen Huong