Nghiên cứu: Ô nhiễm không khí khiến người dân Hà Nội giảm gần 2,5 năm tuổi thọ

Một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng tuổi thọ của người dân Hà Nội giảm trung bình 2,49 năm do tiếp xúc với bụi mịn (PM2.5).

“Nghiên cứu tác động của ô nhiễm không khí do bụi mịn PM2.5 đến sức khỏe cộng đồng tại Hà Nội năm 2019” của tổ chức phi lợi nhuận Sống và Học hỏi vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn), Đại học Y tế Công cộng (HUPH) và Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) là nghiên cứu đầu tiên sử dụng dữ liệu do chính quyền địa phương cung cấp để đánh giá gánh nặng bệnh tật do tác động của ô nhiễm bụi PM2.5 đối với sức khỏe cộng đồng ở Hà Nội.

Đọc tiếp…

Minh Nga