AIPA đẩy mạnh hợp tác nghị viện về giáo dục, văn hóa

Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Liên ngành ASEAN (AIPA) giai đoạn 2019-2020, Quốc hội Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến về “Đối tác nghị viện về hợp tác giáo dục, văn hóa vì sự phát triển bền vững” (AIPA ECC) vào ngày 30/7.

Các đại biểu tham gia hội nghị đã chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về hợp tác giáo dục và văn hóa, làm rõ vai trò của Nghị viện trong việc phát triển một cơ chế pháp lý chung để công nhận chất lượng giáo dục giữa các quốc gia trong khu vực. 

Các đại biểu cũng thảo luận về cơ chế hợp tác trong phát triển giáo dục từ xa, giáo dục trực tuyến trong bối cảnh ứng phó với đại dịch Covid-19; về xây dựng hành lang pháp lý và bảo tồn và kết nối di sản văn hóa trong khu vực ASEAN để phát triển du lịch bền vững.

Đọc tiếp…