Bộ Nông nghiệp lấy ý kiến xây dựng văn bản luật về sản phẩm gỗ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN & PTNT) đang kêu gọi đóng góp ý kiện cho dự thảo nghị định nhằm thiết lập hệ thống các quy định đảm bảo gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp của Việt Nam đủ điều kiện xuất nhập khẩu.

Ý kiến đóng góp cho dự thảo sẽ đến từ  các bộ và ngành liên quan, các chuyên gia và công chúng.

Dự thảo nghị định sẽ bao gồm các tiêu chí và quy trình phân loại doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ và truy xuất nguồn gốc của gỗ nhập khẩu. Dự thảo bao gồm bảy chương và 28 điều.

Đọc tiếp…