Thủ tướng: Nông nghiệp đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế năm 2021

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, duy trì tăng trưởng và thúc đẩy phục hồi kinh tế năm 2021 khi nền kinh tế phải đối mặt với những tác động nghiêm trọng do dịch COVID-19 gây ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại một Hội nghị trực tuyến tổ chức tại Hà Nội vào ngày 29/12.

Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại như phát triển chưa ngang tầm với tiềm năng, nhất là kinh tế biển; chưa chú trọng đến việc giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu; năng lực chế biến sau thu hoạch yếu; thị trường xuất khẩu chưa đa dạng; và thiếu các chính sách đột phá để thu hút đầu tư nhiều hơn.

Đọc tiếp…