Khởi nghiệp nông nghiệp nên tập trung vào chiến lược dài hạn

Các doanh nghiệp khởi nghiệp nên tận dụng nhu cầu lớn về sản phẩm nông nghiệp an toàn bằng cách phát triển các chiến lược sản xuất bền vững, lâu dài, theo ý kiến các chuyên gia tại hội thảo tại TP HCM hôm 6/5. Cuộc họp được tổ chức bởi Thời báo Sài Gòn để khuyến khích các doanh nghiệp nông nghiệp và khởi nghiệp trẻ phát triển trang trại và nông sản sạch, an toàn bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến.

Đọc thêm…