Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục là trụ cột của nền kinh tế

Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh được kỳ vọng là ba yếu tố then chốt giúp nông nghiệp đảm bảo vai trò trụ cột vững chắc của nền kinh tế năm 2022 và những năm tiếp theo.

Bất chấp tác động của COVID-19 khiến chuỗi cung ứng toàn cầu bị phá vỡ vào năm 2021, ngành nông nghiệp vẫn làm nên kỳ tích với thặng dư thương mại và kim ngạch xuất khẩu kỷ lục 48,6 tỷ USD, vượt mục tiêu 42 tỷ USD mà Chính phủ đề ra trong năm.

Đọc tiếp…