Ngành nông nghiệp đặt mục tiêu có 25% sản phẩm phân bón hữu cơ vào năm 2025

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đặt mục tiêu nâng tỷ lệ sản phẩm phân bón hữu cơ được phép lưu hành lên 25% vào năm 2025. Bộ cũng lên kế hoạch tăng sản lượng sản xuất đủ tiêu chuẩn lên 1,25 lần, tương đương 5 triệu tấn mỗi năm.

Bộ cho biết sẽ phát triển sản xuất và sử dụng các sản phẩm hữu cơ, đồng thời duy trì hiệu quả và tính bền vững, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và bảo vệ môi trường.

Đọc tiếp…