Thị trường đất nông nghiệp vẫn là một trở ngại cho doanh nghiệp

Theo các chuyên gia, việc thất bại trong phát triển thị trường đất nông nghiệp đã không khuyến khích đầu tư từ khu vực tư nhân vào lĩnh vực này.

Phó chủ tịch Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn (IPSARD) cho biết tồn tại chủ yếu của ngành nông nghiệp nước ta hiện nay là các hộ nông dân sở hữu nhiều mảnh đất quy mô nhỏ thay vì cánh đồng lớn.

Đọc tiếp…