Bảo hiểm nông nghiệp bảo vệ nông dân trước mất mùa trong trồng trọt và chăn nuôi

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ra quyết định về việc thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp.

Theo Quyết định Số 22/2019/QĐ-TTg ban hành ngày 26/06/2019, các loại thực vật, động vật và thủy sản như gạo, bò, trâu, tôm sú đen và tôm thẻ chân trắng sẽ được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp.

Các cá nhân làm nông nghiệp và thuộc các hộ nghèo, và các hộ cận nghèo theo Quyết định số 59/2015 / QĐ-TTG ngày 19 tháng 11 năm 2015 sẽ được bảo hiểm chi trả lên tới 90 phần trăm phí bảo hiểm nông nghiệp.

Đọc tiếp…