Điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành vận tải hàng không

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng thể phát triển vận tải hàng không đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN