Cấu phần thích ứng trong Chiến lược quốc gia về BĐKH đến năm 2050

Việt Nam sẽ ưu tiên bảo vệ và quản lý rừng trong khuôn khổ Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2050, tăng cường phục hồi rừng, sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động về rừng, cũng như cơ hội việc làm trong ngành lâm nghiệp.

Từ nay đến năm 2030, cả nước sẽ tập trung vào bảo vệ và phục hồi rừng, đẩy mạnh trồng rừng ngập mặn, rừng ven biển và rừng đầu nguồn, cũng như củng cố hệ thống giám sát và ứng phó với cháy rừng. Dự thảo Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2050 hướng đến mục tiêu tăng tỷ lệ diện tích cây xanh công cộng đô thị bình quân trên đầu người.

Đọc tiếp…