Các nhà hoạt động kêu gọi về luật quyền chuyển giới ở Việt Nam

Hơn 1.000 người ở Việt Nam đã tham gia diễu hành Gay Pride tại Hà Nội hôm 11/11 nhằm hỗ trợ cộng đồng LGBT. Các nhà hoạt động kêu gọi chính phủ đưa ra một luật về quyền chuyển giới. Trong năm 2015, Việt Nam đã thay đổi bộ luật hình sự cho phép những người chuyển giới đã phẫu thuật được đăng ký và được công nhận giới tính mới của họ.

Đọc tiếp

Phóng viên AFP